Õppekava: Geelküünte ja geellaki täiendkoolitus

Koolitusasutus: Sinuedu OÜ
Õppekavarühm: Juuksur ja iluteenindus
Õppevaldkond: Teenindus
Õppekava nimetus: Geelküünte täiendkoolitus
Õppekeel: Eesti keel
Õppegrupi: Suurus 1-2 inimest
Sihtgrupp: Iluteenindusest huvitatud naised vanusest alates 17+ aastat. Koolitus on suunatud õpilasele, kes on huvitatud töötama iluteenindus valdkonnas küünetehnikuna, ning kes soovivad täiendada olemasolevaid baas oskusi küünetehniku erialal.
Kogumaht: 10 Akadeemilist tundi 
Iseseisva töö tunde: 10 akadeemilist tundi
Auditoorse töö tunde ja praktilise töö tunde: 10 akadeemilist tundi
Koolituse toimumiskoht:  J.Vilmsi tn 53b Tallinn. 1 korrus.
Koolituse toimumise aeg:   Koolituse kuupäeva on leitavad kodulehel. Võimalik ka individuaalselt kokku leppida erandkorras. Enamasti toimuvad koolitused igapäev õpilaste osaluse korral. Kõikide koolituste toimumise ajad on leitavad kodulehel. Kui õpilane ei leia sobivat koolituse toimumise kuupäeva, on võimalik koolitajaga leppida kokku muu sobilik aeg koolitusel osalemiseks. Enamasti toimuvad koolitused E-R.
Koolitusele registreerimine: 
Koolitusele saab registreerida emaili ja telefoni teel (ilustuudionails@gmail.com, tel. 53490901).
Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel saab vähemalt 17 aastane õpilane, kes on motiveeritud osalema terves koolitusprogrammis ja tasunud õppemaksu.
Õppe ülesehitus:  Õpingutel saab õpilane koolitajalt vajalikud ja väga põhjalikud teadmised nii teoorias, kui praktikas, mis puudutab geelküünte paigaldamist ja hooldamist / modelleeritud geellakkmaniküüri paigaldamist ja hooldamist,  iseseisvaks tööks. Samuti küüneanatoomiat ja hügieeniteadmisi (sh. ka tervisekaitsenõudeid maniküüris, keemiat). Aparaadimaniküüri oskusi ja portfoolioks pildistamise teadmisi. Peale koolitust on õpilane valmis iseseisvaks tööks ilusalongis või muus ruumis mis vastab tervisekaitse nõuetele ilusalongi pidamise suhtes.
Eeldused koolituseläbimiseks: Koolituse läbimiseks on õpilane kohustatud läbima koolitusprogrammi täies mahus koolituse päeval.
Õppekava eesmärgid: Õppekava eesmärgiks on anda õpilasele täiendavad teadmised küünevaldkonnas tegutsemiseks. Koolituse edukalt läbinud õpilasel antakse vastava sisuline tunnistust, mis tunnustab teda ja annab õiguse töötada küünetehnikuna. Pakkuda võimalust elukestvaks õppeks ja arenguks. Võimaldada õppijal omandada konkurentsivõimelisel tasemel eriala, millega siseneda tööturule või jätkata seal senisest edukamalt.


Õppekava kirjeldus sh õppesisu,õppemeetodid ja materjalide loend:
Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

 • Nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis. (sh. tervisekaitsenõuded ilu – ja isikuteeninduses). 
 • Materjalide keemia tundmist.
 • Geelküünte hooldus/  Geellaki paigaldus ja hooldust. 
 • Aparaadimaniküür.
 • Viilimistehnika (küünefrees).
 • Viilimistehnika (küüneviiliga).
 • Nailart oskused (küünedisainimise oskus)
 • Värvimine “naha alla”.

Õppematerjalideks on teooria konspektid, mille koolitaja on koostanud vastavalt enda teoreetiliste- ja praktilistele teadmistele. Samuti sisaldab hügieeni konspekt Sotsiaalministri 20. detsembri 2000. a määruses nr 86 „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele” toodud nõudeid. Konspekti saab õpilane soovi korral täiendada. Konspekt jääb õpilasele, kus kohast on tal hea hiljem õpitut korrata. Praktilise töö õppematerjaliks on ilukooli isiklikud materjalid, mida saab õpilane kasutada kohapeal koolituspäeva ajal.

Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt teostada  aparaadimaniküüri, geelküünte hooldust/ modelleeritud geellaki paigaldust ja hooldust, vastavalt õpitud meetoditele. Samuti valdab küünedisaini teadmisi hetke trende arvestades. Õpilane järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Õppekeskkond:   Õppeklass on läbinud kontrolli positiivsele hindele terviseameti poolt 7.01.2021 a. Samuti on õppeklassi sobivust hinnanud Cleanella hügieenispetsialist Angela Anton. Õpe viiakse läbi kaasaegses koolitusklassis, mis on värskelt uuendatud ja renoveeritud 1.01.2021 a. Tegu on spetsiaalselt õpinguteks ettenähtud koolitusruumiga, kus puudub ilusalongile omapärane sahmimine ja klientide edasi-tagasi voorimine, mis segaks õpilase ja koolitaja keskendumisvõimet koolituse ajal. klassi suurus on 25 ruutmeetrit. Ruumid on varustatud väga hea ventilatsiooniga ja hea laevalgustusega, millele lisaks on kasutatud igal töökohal kohtvalgustusi (valgusdeposiidiga 4000-6000 K) ning päevavalgust ja värsket õhku annab juurde vajadusel ka aken. Samuti on kogu inventar uus (mööbel, UV/LED lambid, küünefreesid, sadultoolid, steriliseerimisseadmed, viimati uuendatud 2022a). Koolituse ruumis on eraldi WC. Samuti on eraldi dekontamineerimise ala instrumentide steriliseerimiseks. (Steriliseerimiseks kasutame ultrahelivanni/keemiline sterilisatsioon ja kuumaõhukappi). Eraldi on olemas ka puhkeruum/kööginurk, kus soovi korral saavad õpilased süüa enda kaasa toodud lõunat (seda ka soojendada), juua teed ja kohvi (salongi poolt on ka tasuta lõuna). Ruumid on varustatud konditsioneeriga, millega saab reguleerida õhutemperatuuri vastavalt vajadusele(soojem, külmem). Õpeklassis toimub kas individuaalne või maksimaalselt 2 õpilasega koolitus. Kõik isikukaitsevahendid(antiseptika, maskid, kindad, mütsid, põlled on võimaldatud ilukooli poolt ).


Koolitajad:
 Erika Bernjakov (koolitaja kvalifikatsiooniga saab tutvuda pealehel, alajaotuses “minust”)
Lõpetamise tingimused: Õpilane on kohustatud läbima koolituskava täies mahus positiivsele tulemusele. Oskab iseseisvalt rakendada kõiki küünetehniku koolituselt saadud võtteid.
Õpilase teadmisi kontrollitakse praktilise töö käigus, koolituse päeval.

Hindamine:
Õpilasi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel: iseseisev töö õppe päeval.

 • Hügieeni tagamine.
 • Ohutusnõuded, isikukaitsevahendid (suumask, kaitsekindad, kaitseprillid, kaitseriietus).
 • Aparaadimaniküür
 • Õige tehnika leidmine geelküünte/geellaki  paigalduseks või hoolduseks ning küünedisainimise oskus. Ohutu aparaadimaniküüri teostamise oskus.
 • Küünte kuju esteetilisus.
 • Küüneviili ja küünefreesi õige ja ohutu kasutamine.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning oma valitud õppekavasse kuuluvate mooduli ning eelduste läbimise korral väljastatakse vastava sisuline tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse ainult tõend koolitusel osalemise kohta.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajad omavad vastavasisulisi tunnistusi/sertifikaate erinevate koolitajate ja koolituste kohta. Koolitajad täiendavad enda teadmisi vähemalt 1 kord aastas nii Eestis kui ka välismaal, et tõsta pädevust antud valdkonnas. Koolitajad on igapäevaselt tegelenud geeli ja geellaki maniküüriga alates aastast 2013.

Peale koolituse läbimist:  Peale koolituse läbimist on õpilasel kindel tugi koolitaja näol. Õpilane saab pöörduda koolitaja poole igal ajal e-mali vahendusel. Koolitaja nõustab, vastab tekkinud küsimustele, aitab lahendada tekkinud muresid mis on otseses seoses koolitusel õpitud koolitussisuga 1 kuu jooksul peale koolituse lõppu. Vajadusel ja õppija soovi korral võimaldab õppeasutus peale koolituse lõppu asuda õpilasel praktikale koolitusasutuse ilusalongis, juhul kui sel ajal on ilusalongil pakkuda vaba töökohta. Peale koolituse läbimist annab koolitaja nõu ja suunab õpilast edasi sobilikele täiendkoolitustele, et arendada oma teadmisi antud valdkonnas.
Tagasiside:  Peale koolituse läbimist palume kõikidel õpilastel anda tagasisidet osaletud koolituse ja koolitajate kohta. Sellisel juhul on õppeasutusel võimalik teha enda pakutavates koolitustes parendusi ja muuta õppekavasid vastavalt muudatustele. Samuti aitab igasugune tagasiside muuta õppeprotsessi tõhusamaks. Samuti on võimalik õpilasel anda oma tagasisidet ka Facebookis Ilukooli lehel ” Erika küünekoolitused ” ning koolitaja Instagrammi kontol @ebnails.eu , kuhu saab saata sõnumi.

Moodul: Geelküünte/geellaki  paigaldus
Eesmärk: Anda õpilasele täiendavad geelküünte /geellakiga modelleerimise/  paigaldamise oskused, arvestades vormidel paigaldatud geelküünte eripära/ kliendi naturaalse küüne eripära. Süvendada teadmisi geeli materjalide ja töövahendite kasutamisest, kliendi soovide ja vajadustega arvestamisest. Samuti anda teadmised ohutu aparaadimaniküüri teostamiseks ning hügieeniteadmised küünetehnikule.
Sisu: Küünetehniku töös kasutatavate toodete ja instrumentidega tutvumine, geelküünte paigalduse/hoolduse või geellaki paigalduse/hoolduse  praktiseerimine modellil, haiguste ja erivajadustega arvestamine.
Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt ja õiget tehnikat kasutades paigaldada geelküüsi vormide abil/modelleerida geellakiga küüsi ja teostada aparaadimaniküüri. Kujundab küünepikkuse ja kuju vastavalt kliendi soovile ning tunneb selleks vajalikke
viilimisvõtteid ning materjali tehnilisi nõudeid. Oskab töös arvestada kliendi erivajaduste, haiguste ja vanusega ning vajadusel keelduda geelküünte paigaldamisest.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.

Moodul: Geelküünte/geellaki  hooldus
Eesmärk: Anda õpilasele täiendavad geelküünte/ geellaki hooldamise ja parandamise oskused, arvestades vormidel paigaldatud geelküünte eripära või kliendi naturaalse küüne eripära arvestades.
Süvendada teadmisi geel/ geellakk materjalide  ja töövahendite kasutamisest, kliendi soovide ja vajadustega arvestamisest ning
täiendada teadmisi geelküünte disainimisest.
Sisu: Küünetehniku töös kasutatavate toodete ja instrumentidega tutvumine, geelküünte/geellaki hoolduse praktiseerimine modellil, haiguste ja erivajadustega arvestamine.
Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt ja õiget tehnikat (küüneviil, küünefrees) kasutades hooldada geel/geellakk küüsi. Õpilane kasutab erinevaid disainitehnikaid vastavalt õpitud tehnikatele. Kujundab küünepikkuse ja kuju vastavalt kliendi soovile ning tunneb selleks vajalikke viilimisvõtteid ning materjali tehnilisi nõudeid. Oskab töös arvestada kliendi erivajaduste, haiguste ja vanusega ning vajadusel keelduda geelküünte hooldamisest.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.

Koolituse maksumus:

Geellaki täiendkoolitus 400€

Geelküünte täiendkoolitus 450€