Õppekava: Geellaki koolitus algajatele (2-päevane)

GEELLAKI KOOLITUS 
+ hügieeni loeng

Koolitusasutus: Sinuedu OÜ
Õppekavarühm: Juuksur ja iluteenindus
Õppevaldkond: Teenindus
Õppekava nimetus: Geellaki koolitus + hügieeni loeng
Õppekeel: Eesti keel
Õppegrupi suurus: 1-2 inimest
Sihtgrupp: Iluteenindusest huvitatud naised vanusest alates 17+ aastat. Koolitus on suunatud õpilasele, kes on huvitatud töötama või alustada töötamist iluteenindus valdkonnas küünetehnikuna, ning kes soovivad omandada baasteadmisi- ja oskusi küünetehniku erialal.
Kogumaht: 12 akadeemilist tundi
Auditoorse töö tunde ja praktilise töö tunde kokku: 12 akadeemilist tundi/ 2 päevane koolitus
Iseseisev töö: Iseseisev töö toimub koolituse päevadel modellidel.
Koolituse toimumiskoht:  J.Vilmsi tn 53b Tallinn. 1 korrus.
Koolituse toimumise aeg: Koolituse kuupäeva on leitavad e-poes ebnails.ee. Võimalik ka individuaalselt kokku leppida erandkorras. Enamasti toimuvad koolitused igapäev õpilaste osaluse korral. Kõikide koolituste toimumise ajad on leitavad kodulehel ja e-poes, vasakpoolsest rippmenüüst valides vastava koolituse kus õpilane soovib osaleda. Kui õpilane ei leia sobivat koolituse toimumise kuupäeva, on võimalik koolitajaga leppida kokku muu sobilik aeg koolitusel osalemiseks. Enamasti toimuvad koolitused E-R.
Koolitusele registreerimine: Koolitusele saab registreerida emaili ja telefoni teel (ilustuudionails@gmail.com, tel. 53490901). Eesti Töötukassa kaudu õpingutel osaleda soovivad õpilased saavad registreeruda koolitusele e-töötukassa keskkonnas.
Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel saab osaleda õpilane alates 17 aasta vanusest, kes on motiveeritud osalema terves koolitusprogrammis ja tasunud õppemaksu.
Õppe ülesehitus:  Õpingutel saab õpilane koolitajalt vajalikud ja väga põhjalikud teadmised nii teoorias, kui praktikas mis puudutab geellaki paigaldamist ja hooldamist iseseisvaks tööks ja  aparaadimaniküüri oskusi. Samuti küüneanatoomiat, keemiat ja hügieeniteadmisi (sh. ka tervisekaitsenõudeid maniküüris). Peale koolitust on õpilane valmis iseseisvaks tööks ilusalongis või muus ruumis mis vastab tervisekaitse nõuetele ilusalongi pidamise suhtes.
Eeldused koolituse läbimiseks: Koolituse läbimiseks on õpilane kohustatud läbima koolitusprogrammi täies mahus seal hulgas ka iseseisvatöö. Samuti on õpilane kohustatud osalema hügieeni loengul küünetehnikule.
Õppekava eesmärgid: Õppekava eesmärgiks on anda õpilasele alus küünevaldkonnas tegutsemiseks. Koolituse edukalt läbinud õpilasel antakse vastava sisuline tunnistust ja tõend hügieeni loengul osalemise eest, mis tunnustab teda ja annab õiguse töötada küünetehnikuna. Pakkuda võimalust elukestvaks õppeks ja arenguks. Võimaldada õppijal omandada konkurentsivõimelisel tasemel eriala, millega siseneda tööturule või jätkata seal senisest edukamalt.

Õppekava kirjeldus sh õppesisu, õppemeetodid ja materjalide loend:
Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

  • Nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis (sh. tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteeninduses)
  • Küüne anatoomia ja haigused, materjalide keemia.
  • Aparaadimaniküür.
  • Geellaki paigaldus naturaalsele küünele.
  • Geellaki hooldus.
  • Disain (vesipildid, 3D vesipildid, templid, kleepsud, kristallid)
  • Viilimistehnika (küünefrees).
  • Viilimistehnika (küüneviiliga).  

Õppematerjalideks on teooria konspektid, mille koolitaja on koostanud vastavalt enda teoreetiliste- ja praktilistele teadmistele. Samuti sisaldab hügieeni konspekt Sotsiaalministri 20. detsembri 2000. a määruses nr 86 „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele” toodud nõudeid. Konspekti saab õpilane soovi korral täiendada. Konspektid jäävad õpilasele, kus kohast on tal hea hiljem õpitut korrata. Praktilise töö õppematerjaliks on ilukooli isiklikud materjalid mida saab õpilane kasutada kohapeal koolituspäevade ajal.

Õppekeskkond:( põhjaliku õppeklassi kirjeldusega saate tutvuda menüüs jaotuses “õppeklass”)
Õppeklass on varustatud välisukse juures käte antiseptika “desojaamaga”, kus enne klassi sisenemist, õpilased teostavad käteantiseptika. Õppeklass on läbinud kontrolli positiivsele hindele terviseameti poolt 7.01.2021 a. Samuti on õppeklassi sobivust hinnanud Cleanella hügieenispetsialist Angela Anton.  Õpe viiakse läbi kaasaegses koolitusklassis, mis on värskelt uuendatud ja renoveeritud 1.01.2021 a. Tegu on
spetsiaalselt õpinguteks ettenähtud koolitusruumiga, kus puudub ilusalongile omapärane sahmimine ja klientide edasi-tagasi voorimine, mis segaks õpilase ja koolitaja keskendumisvõimet koolituse ajal. klassi suurus on 25 ruutmeetrit. Ruumid on varustatud väga hea ventilatsiooniga ja hea laevalgustusega, millele lisaks on kasutatud igal töökohal kohtvalgustusi (valgusdeposiidiga 4000-6000 K) ning päevavalgust ja värsket õhku annab juurde vajadusel ka aken. Samuti on kogu inventar uus (mööbel, UV/LED lambid, küünefreesid, sadultoolid, steriliseerimisseadmed, viimati uuendatud 2022a). Koolituse ruumis on eraldi WC. Samuti on eraldi dekontamineerimise ala instrumentide steriliseerimiseks. (Steriliseerimiseks kasutame ultrahelivanni/keemiline sterilisatsioon ja kuumaõhukappi). Eraldi on olemas ka puhkeruum/kööginurk, kus soovi korral saavad õpilased süüa enda kaasa toodud lõunat (seda ka soojendada), juua teed ja kohvi (salongi poolt on ka tasuta lõuna). Ruumid on varustatud konditsioneeriga, millega saab reguleerida õhutemperatuuri vastavalt vajadusele(soojem, külmem). Õpeklassis toimub kas individuaalne või maksimaalselt 2 õpilasega koolitus. Kõik isikukaitsevahendid
(antiseptika, maskid, kindad, mütsid, põlled  on võimaldatud ilukooli poolt ).

Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt teostada naturaalsetele küüntele geellaki paigaldust ja hooldust, vastavalt õpitud meetoditele. Samuti valdab küünedisaini teadmisi hetke trende arvestades. Õpilane järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Koolitajad: Erika Bernjakov, Jekaterina Kolomeitseva (keemia)
Lõpetamise tingimused: Õpilane on kohustatud läbima koolituskava täies mahus positiivsele tulemusele. On läbinud hügieeniloengu küünetehnikule. Oskab iseseisvalt rakendada kõiki küünetehniku koolituselt saadud võtteid.
Õpilase teadmisi kontrollitakse koolitus päeval iseseisva töö ajal.

Hindamine:
Õpilasi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel koolituse päeval.

  • Geellaki paigaldus ja hooldus õpitud tehnika järgi. Ohutu aparaadimaniküür.
  • Küüneviili ja küünefreesi õige ja ohutu kasutamine.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral väljastatakse vastava sisuline tunnistus. Samuti väljastatakse tõend hügieeni loengul osalemise kohta. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse ainult tõend geellaki koolitusel osalemise kohta.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajad omavad vastavasisulisi tunnistusi/sertifikaate erinevate koolitajate ja koolituste kohta. Koolitajad täiendavad enda teadmisi vähemalt 1 kord aastas nii Eestis kui ka välismaal, et tõsta pädevust antud valdkonnas. Koolitajad on igapäevaselt tegelenud geeli ja geellaki maniküüriga alates aastast 2013.

Peale koolituse läbimist: Peale koolituse läbimist on õpilasel kindel tugi koolitaja näol. Õpilane saab pöörduda koolitaja poole igal ajal e-mali vahendusel. Koolitaja nõustab, vastab tekkinud küsimustele, aitab lahendada tekkinud muresid mis on otseses seoses koolitusel õpitud koolitussisuga 1 kuu jooksul peale koolituse lõppu. Vajadusel ja õppija soovi korral võimaldab õppeasutus peale koolituse lõppu asuda õpilasel praktikale koolitusasutuse ilusalongis, juhul kui sel ajal on ilusalongil pakkuda vaba töökohta. Peale koolituse läbimist annab koolitaja nõu ja suunab õpilast edasi sobilikele täiendkoolitustele, et arendada oma teadmisi antud valdkonnas.
Tagasiside: Peale koolituse läbimist palume kõikidel õpilastel anda tagasisidet osaletud koolituse ja koolitajate kohta. Sellisel juhul on õppeasutusel võimalik teha enda pakutavates koolitustes parendusi ja muuta õppekavasid vastavalt muudatustele. Samuti aitab igasugune tagasiside muuta õppeprotsessi tõhusamaks. Samuti on võimalik õpilasel anda oma tagasisidet ka Facebookis Ilukooli lehel “Erika küünekoolitused” ning koolitaja Instagrammi kontol @ebnails.ee, kuhu saab saata sõnumi. 

Moodul: Hügieeni loeng küünetehnikule
Eesmärk: Anda õpilasele teadmised kuidas teostada ohutult käte-instrumentide-ja töökoha antiseptikat, desinfektsiooni ja sterilisatsiooni.
Sisu: Hügieeniks kasutatavate toodete, instrumentide, seadmete ning keemiliste lahuste tutvustamine ning nende ohutu käsitlemise õpetus praktikas. Samuti isikukaitsevahendite tutvustamine ja käsitlemine nii teoorias kui praktikas. Geeltoodete ohutuskaardi tutvustamine ning isikukaitsevahendite olulisuse toonitamine !
Õpiväljundid: Õpilane kuulab ja vaatab kuidas koolitaja teeb käte-instrumentide ning pindade puhastust ning saab praktikas läbi proovida instrumentide keemilist ning kuumaõhu sterilisatsiooni. Õpilane saab vaadata ja katsuda reaalselt kuumaõhu sterilisatsiooniks kasutatavaid kraft kotte ning tutvuda kõikide keemiliste ainetega ning nende koostistega koolituspäeval.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.

Moodul: Geellaki paigaldus/modelleerimine.
Eesmärk: Anda õpilasele geellaki paigaldamise oskused, arvestades küünte eripära. Süvendada teadmisi geellaki materjalide ja töövahendite kasutamisest, kliendi soovide ja vajadustega arvestamisest ning täiendada teadmisi geellakitud küüne kujundamisest ja disainist (erinevad kujud ja nende eripärad).
Sisu: Geellaki paigaldamine/modelleerimine, praktilise töö käigus. 
Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt ja õiget tehnikat kasutades paigaldada/modelleerida naturaalsele küünele geellakki. Õpilane kasutab erinevaid disainitehnikaid vastavalt õpitud tehnikatele. Kujundab küünepikkuse ja kuju vastavalt kliendi soovile (ohutust ja anatoomiat/füsioloogiat arvestades) ning tunneb selleks vajalikke viilimisvõtteid ning materjali tehnilisi nõudeid. Oskab töös arvestada kliendi erivajaduste, haiguste ja vanusega ning vajadusel keelduda geellaki paigaldamisest.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.
Õppematerjal: Ilukooli poolt koostatud õppematerjal paberkandjal ja kõik materjalid mis on vajalikud geellaki paigalduseks.

Moodul: Geellaki hooldus/modelleerimistehnikas
Eesmärk: Anda õpilasele geellaki hooldamise ja parandamise oskused, arvestades naturaalse küüne eripära. Süvendada teadmisi geellaki materjalide ja töövahendite kasutamisest, kliendi soovide ja vajadustega arvestamisest ning täiendada teadmisi geellaki kujundamisest/modelleerimisest ja disainist (erinevad kujud ja nende eripärad) .
Sisu: Geellaki hooldus, praktilise töö käigus modellile. Võimalike vigade tuvastamine, parandamine ja vältimine. Lihtsamadisaini teostamine.

Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt ja õiget tehnikat (küüneviil, küünefrees) kasutades hooldada geellakitud küüsi. Õpilane kasutab erinevaid disainitehnikaid vastavalt õpitud tehnikatele. Kujundab küünepikkuse ja kuju vastavalt kliendi soovile  (ohutust ja anatoomiat/füsioloogiat arvestades) ning tunneb selleks vajalikke viilimisvõtteid ning materjali tehnilisi nõudeid. Oskab töös arvestada kliendi erivajaduste, haiguste ja vanusega ning vajadusel keelduda geellaki hooldamisest.

Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.
Õppematerjal: Ilukooli poolt koostatud õppematerjalid paberkandjal ja ilukooli isiklikud õppevahendid praktiliseks tööks, mida saab kasutada koolituse päevadel.


Koolituse maksumus : 650