Õppekava: Küünetehniku pakett “All in One”

Koolitusasutus:  Sinuedu OÜ
Õppekavarühm: Juuksur ja iluteenindus
Õppevaldkond: Teenindus
Õppekava nimetus: Küünetehniku pakett “All in One”
Õppekeel: Eesti keel
Õppegrupi: Suurus 1-2 inimest
Sihtgrupp: Iluteenindusest huvitatud naised vanusest alates 17+ aastat. Koolitus on suunatud õpilasele, kes on huvitatud töötama või alustada töötamist iluteenindus valdkonnas küünetehnikuna, ning kes soovivad omandada baasteadmisi- ja oskusi küünetehniku erialal.
Kogumaht: 88 akadeemilist tundi/ 10 päeva
Iseseisva töö tunde (eksami päev) : 8 akadeemilist tundi
Auditoorse töö tunde ja praktilise töö tunde kokku : 88 akadeemilist tundi
Koolituse toimumiskoht:  J.Vilmsi tn 53b Tallinn. 1 korrus /Google meet (2 päeva Hügieeni kool Cleanella).
Koolituse toimumise aeg:  Koolituse kuupäeva on leitavad e-poes ebnails.ee. Võimalik ka individuaalselt kokku leppida erandkorras. Enamasti toimuvad koolitused iga päev õpilaste osaluse korral. Kõikide koolituste toimumise ajad on leitavad kodulehel ja e-poes. Kui õpilane ei leia sobivat koolituse toimumise kuupäeva, on võimalik koolitajaga leppida kokku muu sobilik aeg koolitusel osalemiseks. Enamasti toimuvad koolitused E-R.
Koolitusele registreerimine: 
Koolitusele saab registreerida emaili ja telefoni teel (ilustuudionails@gmail.com, tel. 53490901). Eesti Töötukassa kaudu õpingutel osaleda soovivad õpilased saavad registreeruda koolitusele e-töötukassa keskkonnas.
Õppe ülesehitus:   Õpingutel saab õpilane koolitajalt vajalikud ja väga põhjalikud teadmised nii teoorias, kui praktikas mis puudutab geellaki paigaldamist ja hooldamist iseseisvaks tööks ja aparaadimaniküüri oskusi. Samuti küüneanatoomiat, keemiat ja hügieeniteadmisi (sh. ka tervisekaitsenõudeid maniküüris). Peale koolitust on õpilane valmis iseseisvaks tööks ilusalongis või muus ruumis mis vastab tervisekaitse nõuetele ilusalongi pidamise suhtes.
Eeldused koolituse läbimiseks: Koolituse läbimiseks on õpilane kohustatud läbima koolitusprogrammi täies mahus seal hulgas ka iseseisvatöö. Samuti on õpilane kohustatud osalema hügieeni loengul küünetehnikule.
Õppekava eesmärgid: Õppekava eesmärgiks on anda õpilasele alus küünevaldkonnas tegutsemiseks. Koolituse edukalt läbinud õpilasel antakse vastava sisuline tunnistust ja tõend hügieeni loengul osalemise eest, mis tunnustab teda ja annab õiguse töötada küünetehnikuna. Pakkuda võimalust elukestvaks õppeks ja arenguks. Võimaldada õppijal omandada konkurentsivõimelisel tasemel eriala, millega siseneda tööturule või jätkata seal senisest edukamalt.

Õppekava kirjeldus sh õppesisu, õppemeetodid ja materjalide loend:
Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

  • Nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis (sh. tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteeninduses).
  • Küüneanatoomia ja haigused, keemia.
  • Aparaadi maniküür. Geellaki paigaldus ja hooldus.
  • Geelküünte paigaldus vormidel ja pehmete geelist tippidega.
  • Geelküünte hooldus klassikaline geel ja pudeligeel.
  • Viilimistehnika (küünefrees).
  • Viilimistehnika (küüneviiliga).
  • Nailart oskused (küünedisainimise oskus)

Õppematerjalideks on teooria konspektid, mille koolitaja on koostanud vastavalt enda teoreetiliste- ja praktilistele teadmistele. Samuti sisaldab hügieeni konspekt Sotsiaalministri 20. detsembri 2000. a määruses nr 86 „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele” toodud nõudeid. Konspekti saab õpilane soovi korral täiendada. Konspekt jääb õpilasele, kus kohast on tal hea hiljem õpitut korrata. Pratilise töö õppematerjaliks on ilukooli poolt kokku pandud õppematerjalide komplekt, mis sisaldab töövahendeid mida õpilane kasutab koolituse ajal ja iseseisva töö praktiseerimisel. Praktilise töö õppematerjalid on kokku pandud koolitaja nägemuse järgi ja sisaldab kõike vajalikke vahendeid, millest jätkub praktiseerimiseks pikaks ajaks.

Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt teostada  aparaadimaniküüri, geelküünte paigaldust ja hooldust, geellaki paigaldust/hooldust, vastavalt õpitud meetoditele. Samuti valdab küünedisaini teadmisi hetke trende arvestades. Õpilane järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Õppekeskkond: ( põhjaliku õppeklassi kirjeldusega saate tutvuda menüüs jaotuses “õppeklass”)
Õppeklass on varustatud välisukse juures käte antiseptika “desojaamaga”, kus enne klassi sisenemist, õpilased teostavad käteantiseptika. Õppeklass on läbinud kontrolli positiivsele hindele terviseameti poolt 7.01.2021 a. Samuti on õppeklassi sobivust hinnanud Cleanella hügieenispetsialist Angela Anton. Õpe viiakse läbi kaasaegses koolitusklassis, mis on värskelt uuendatud ja renoveeritud 1.01.2021 a. Tegu on
spetsiaalselt õpinguteks ettenähtud koolitusruumiga, kus puudub ilusalongile omapärane sahmimine ja klientide edasi-tagasi voorimine, mis segaks õpilase ja koolitaja keskendumisvõimet koolituse ajal. klassi suurus on 25 ruutmeetrit. Ruumid on varustatud väga hea ventilatsiooniga ja hea laevalgustusega, millele lisaks on kasutatud igal töökohal kohtvalgustusi (valgusdeposiidiga 4000-6000 K) ning päevavalgust ja värsket õhku annab juurde vajadusel ka aken. Samuti on kogu inventar uus (mööbel, UV/LED lambid, küünefreesid, sadultoolid, steriliseerimisseadmed, viimati uuendatud 2022a). Koolituse ruumis on eraldi WC. Samuti on eraldi dekontamineerimise ala instrumentide steriliseerimiseks. (Steriliseerimiseks kasutame ultrahelivanni/keemiline sterilisatsioon ja kuumaõhukappi). Eraldi on olemas ka puhkeruum/kööginurk, kus soovi korral saavad õpilased süüa enda kaasa toodud lõunat (seda ka soojendada), juua teed ja kohvi (salongi poolt on ka tasuta lõuna). Ruumid on varustatud konditsioneeriga, millega saab reguleerida õhutemperatuuri vastavalt vajadusele(soojem, külmem). Õpeklassis toimub kas individuaalne või maksimaalselt 2 õpilasega koolitus. Kõik isikukaitsevahendid
(antiseptika, maskid, kindad, mütsid, põlled on võimaldatud ilukooli poolt ).

Koolitajad: Erika Bernjakov (koolitaja kvalifikatsiooni leiate pealehel, alajaotuses “minust”).

Jekaterina Kolomeitseva- Keemia.

Angela Anton- Hügieen.


Lõpetamise tingimused: Õpilane on kohustatud läbima koolituskava täies mahus positiivsele tulemusele. On läbinud hügieeniloengu küünetehnikule. Oskab iseseisvalt rakendada kõiki küünetehniku koolituselt saadud võtteid.
Õpilase teadmisi kontrollitakse praktilise töö eksamiga, eksami päeval.

Hindamine:
Õpilasi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel eksami päeval (iseseisev töö):
Hügieeni tagamine.
Ohutusnõuded, isikukaitsevahendid (suumask, kaitsekindad, kaitseprillid, kaitseriietus).
Õige tehnika leidmine geelküünte/geellakk maniküüri paigalduseks või hoolduseks ning küünedisainimise oskus.
Küünte kuju esteetilisus.
Küüneviili ja küünefreesi õige ja ohutu kasutamine.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral väljastatakse vastava sisuline tunnistus. Samuti väljastatakse tõend hügieeni loengul osalemise kohta. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse ainult tõend koolitusel osalemise kohta.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajad omavad vastavasisulisi tunnistusi/sertifikaate erinevate koolitajate ja koolituste kohta. Koolitajad täiendavad enda teadmisi vähemalt 1 kord aastas nii Eestis kui ka välismaal, et tõsta pädevust antud valdkonnas. Koolitajad on igapäevaselt tegelenud geeli ja geellaki maniküüriga alates aastast 2013.
Peale koolituse läbimist:  Peale koolituse läbimist on õpilasel kindel tugi koolitaja näol. Õpilane saab pöörduda koolitaja poole igal ajal e-mali vahendusel. Koolitaja nõustab, vastab tekkinud küsimustele, aitab lahendada tekkinud muresid mis on otseses seoses koolitusel õpitud koolitussisuga 1 kuu jooksul peale koolituse lõppu. Vajadusel ja õppija soovi korral võimaldab õppeasutus peale koolituse lõppu asuda õpilasel praktikale koolitusasutuse ilusalongis, juhul kui sel ajal on ilusalongil pakkuda vaba töökohta. Peale koolituse läbimist annab koolitaja nõu ja suunab õpilast edasi sobilikele täiendkoolitustele, et arendada oma teadmisi antud valdkonnas.
Tagasiside:  Peale koolituse läbimist palume kõikidel õpilastel anda tagasisidet osaletud koolituse ja koolitajate kohta. Sellisel juhul on õppeasutusel võimalik teha enda pakutavates koolitustes parendusi ja muuta õppekavasid vastavalt muudatustele. Samuti aitab igasugune tagasiside muuta õppeprotsessi tõhusamaks. Samuti on võimalik õpilasel anda oma tagasisidet ka Facebookis Ilukooli lehel ” Erika küünekoolitused ” ning koolitaja Instagrammi kontol @ebnails.eu , kuhu saab saata sõnumi.

Moodul: Hügieeni loeng küünetehnikule
Eesmärk: Anda õpilasele teadmised kuidas teostada ohutult käte-instrumentide-ja töökoha antiseptikat, desinfektsiooni ja sterilisatsiooni.
Sisu: Hügieeniks kasutatavate toodete,instrumentide, seadmete ning keemiliste lahuste tutvustamine ning nende ohutu käsitlemise õpetus praktikas. Samuti isikukaitsevahendite tutvustamine ja käsitlemine nii teoorias kui praktikas.
Õpiväljundid: Õpilane kuulab ja vaatab kuidas koolitaja teeb käte-instrumentide ning pindade puhastust ning saab praktikas läbi proovida instrumentide keemilist ning kuumaõhu sterilisatsiooni. Õpilane saab vaadata ja katsuda reaalselt kuumaõhu sterilisatsiooniks kasutatavaid kraft kotte ning tutvuda kõikide keemiliste ainetega ning nende koostistega koolituspäeval.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.

Moodul: Geellaki paigaldus/modelleerimine.
Eesmärk: 
Anda õpilasele geellaki paigaldamise oskused, arvestades küünte eripära. Süvendada teadmisi geellaki materjalide ja töövahendite kasutamisest, kliendi soovide ja vajadustega arvestamisest ning täiendada teadmisi geellakitud küüne kujundamisest ja disainist (erinevad kujud ja nende eripärad).
Sisu: 
Geellaki paigaldamine/modelleerimine, praktilisetöö käigus.
Õpiväljundid: 
Õpilane oskab iseseisvalt ja õiget tehnikat kasutades paigaldada/modelleerida naturaalsele küünele geellakki. Õpilane kasutab erinevaid disainitehnikaid vastavalt õpitud tehnikatele. Kujundab küünepikkuse ja kuju vastavalt kliendi soovile (ohutust ja anatoomiat/füsioloogiat arvestades) ning tunneb selleks vajalikke viilimisvõtteid ning materjali tehnilisi nõudeid. Oskab töös arvestada kliendi erivajaduste, haiguste ja vanusega ning vajadusel keelduda geellaki paigaldamisest.
Kontrollvorm: 
Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.
Õppematerjal:
 Ilukooli poolt koostatud õppematerjal paberkandjal ja kõik materjalid mis on vajalikud geellaki paigalduseks.

Moodul:
 Geellaki hooldus/modelleerimistehnikas
Eesmärk: 
Anda õpilasele geellaki hooldamise ja parandamise oskused, arvestades naturaalse küüne eripära. Süvendada teadmisi geellaki materjalide ja töövahendite kasutamisest, kliendi soovide ja vajadustega arvestamisest ning täiendada teadmisi geellaki kujundamisest/modelleerimisest ja disainist (erinevad kujud ja nende eripärad) .
Sisu: 
Geellaki hooldus, praktilise töö käigus modellile. Võimalike vigade tuvastamine, parandamine ja vältimine. Lihtsamadisaini teostamine.
Õpiväljundid: 
Õpilane oskab iseseisvalt ja õiget tehnikat (küüneviil, küünefrees) kasutades hooldada geellakitud küüsi. Õpilane kasutab erinevaid disainitehnikaid vastavalt õpitud tehnikatele. Kujundab küünepikkuse ja kuju vastavalt kliendi soovile (ohutust ja anatoomiat/füsioloogiat arvestades) ning tunneb selleks vajalikke viilimisvõtteid ning materjali tehnilisi nõudeid. Oskab töös arvestada kliendi erivajaduste, haiguste ja vanusega ning vajadusel keelduda geellaki hooldamisest.
Kontrollvorm: 
Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.
Õppematerjal: 
Ilukooli poolt koostatud õppematerjalid paberkandjal ja ilukooli isiklikud õppevahendid praktiliseks tööks, mida saab kasutada koolituse päevadel.

Moodul: Geelküünte paigaldus
Eesmärk: Anda õpilasele geelküünte paigaldamise oskused, arvestades vormidel ja pehmetel geelist tippidel paigaldatud geelküünte eripära. Süvendada teadmisi geeli ja akrüülgeeli materjalide ja töövahendite kasutamisest, kliendi soovide ja vajadustega arvestamisest. Samuti anda teadmised ohutu aparaadimaniküüri teostamiseks ning hügieeniteadmised küünetehnikule.
Sisu: Küünetehniku töös kasutatavate toodete ja instrumentidega tutvumine, geelküünte paigalduse praktiseerimine modellil, haiguste ja erivajadustega arvestamine.
Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt ja õiget tehnikat kasutades paigaldada geelküüsi vormide abil või pehmete geeli tippide abil ja teostada aparaadimaniküüri. Kujundab küünepikkuse ja kuju vastavalt kliendi soovile ning tunneb selleks vajalikke
viilimisvõtteid ning materjali tehnilisi nõudeid. Oskab töös arvestada kliendi erivajaduste, haiguste ja vanusega ning vajadusel keelduda geelküünte paigaldamisest.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.

Moodul: Geelküünte hooldus
Eesmärk: Anda õpilasele geelküünte hooldamise ja parandamise oskused, arvestades vormidel paigaldatud geelküünte eripära.
Süvendada teadmisi geelküüntematerjalide ja töövahendite kasutamisest, kliendi soovide ja vajadustega arvestamisest ning
täiendada teadmisi geelküünte disainimisest.
Sisu: Küünetehniku töös kasutatavate toodete ja instrumentidega tutvumine, geelküünte hoolduse praktiseerimine modellil, haiguste ja erivajadustega arvestamine.
Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt ja õiget tehnikat (küüneviil, küünefrees) kasutades hooldada geelküüsi. Õpilane kasutab erinevaid disainitehnikaid vastavalt õpitud tehnikatele. Kujundab küünepikkuse ja kuju vastavalt kliendi soovile ning tunneb selleks vajalikke viilimisvõtteid ning materjali tehnilisi nõudeid. Oskab töös arvestada kliendi erivajaduste, haiguste ja vanusega ning vajadusel keelduda geelküünte hooldamisest.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.

Moodul: Geelküünte/ modelleeritud geellakk maniküüri  EKSAM
Eesmärk: Hinnata õpilase oskust iseseisvalt paigaldada või hooldada geelküüsi (või teostada geellakk maniküüri paigaldust või hooldust) vastavalt eelnevatele päevadel õpitud tehnika järgi. Samuti hinnata õpilase oskust kasutada küünefreesi ning kõiki muid õpitud võtteid. Eelkõige hindame õpilase iseseisvat mõtlemist ning vajadusel oskust leida lahendus igat tüüpi küüntele.
Sisu: Küünetehniku töös kasutatavate toodete ja instrumentidega tutvumine, geelküünte hoolduse või paigalduse  (või geellak maniküüri hoolduse või paigalduse) praktiline eksamitöö modellil, haiguste ja erivajadustega arvestamine.
Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt ja õiget tehnikat (küüneviil, küünefrees) kasutades hooldada või paigaldada geelküüsi/modelleeritud geellakk maniküüri. Õpilane kasutab erinevaid disainitehnikaid vastavalt õpitud tehnikatele. Kujundab küünepikkuse ja kuju vastavalt kliendi soovile (arvestades füsioloogiat ja anatoomiat) ning tunneb selleks vajalikke viilimisvõtteid ning materjali tehnilisi nõudeid. Oskab töös arvestada kliendi erivajaduste, haiguste ja vanusega ning vajadusel keelduda geelküünte  (või geellakk maniküüri)hooldamisest või paigaldamisest.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval


Koolituse maksumus: 2450€